VERKOOPPRIJZEN HUIZEN

prijzen onroerend goed Frankrijk

AAN DE SLAG


Zoek het adres, de stad of het dorp met behulp van de Search Box en zoom verder naar het gewenste detailniveau.


Klik op het lokatie punt om de verkoop informatie te krijgen van transacties van huizen of appartementen op een bepaald adres.


U krijgt informatie over de verkoop datum, de verkoopprijs, het woonoppervlak, het grondoppervlak en alle kadasternummers die met de transactie gemoeid zijn.

INFORMATIE / INFOWINDOW


Wanneer u genoeg ingezoomd bent opent er een infowindow wanneer u op een lokatie klikt.


De bovenste twee regels vermelden het adres en het aantal verkopen dat op dit adres heeft plaats gehad.


Elke afzonderlijke transactie wordt weergegeven in een rood kader.


Wanneer er meerdere transacties op hetzelfde adres hebben plaats gevonden betekent het dat het huis (of een deel er van) de afgelopen jaren meerdere keren verkocht is.


Wanneer het huis in een park/compound gelegen is, zijn er vaak ook meerder transactie op het zelfde adres. Het betreft dan meestal niet steeds hetzelfde huis, maar verschillende huizen die in het zelfde park / op dezelfde kavel gelegen zijn.


In dit geval dat een huis in een park/compound gelegen is kan men de huizen onderscheiden door het Lotnummer dat vermeld staat onder het kopje Kadastergegevens.

informatie verkoop huizen met meerdere verkopen op één adres
Informatie verkoop huis

Elke verkoop staat in een rood kader met daarin de volgende informatie:


Datum Transactie N°: dit is de datum dat de akte is getekend bij de notaris en verkoop daadwerkelijk gerealiseerd is.

Koopsom: de verkoopprijs van het onroerend goed. In het geval dat er roerende zaken bij de koop waren inbegrepen, is de waarde van de roerende zaken op de koopsom in mindering gebracht..

Woonopp: het woonoppervlak zoals bij het kadaster bekend.

Prijs per m²: de koopsom / het woonoppervlak.

Oppervlakte terrein: de som van de oppervlaktes van de verschillende percelen / units.


Kadastergegevens: 

Onder het kopje kadastergegevens vindt u de omschrijving van de percelen die bij de koop inbegrepen zijn. De percelen zijn vaak in één unit omschreven, maar soms is één perceel ook opgedeeld in meerdere units.

Dit komt omdat in het kadaster een perceel vroeger opgesplits werd naar gebruik. Bv. een deel van het perceel werd aangemerkt als bebouwd (sol) en een deel boomgaard (verger).

In het geval dat een huis in een park/compound gelegen is, wordt onder het kopje kadastergegevens ook het Lotnummer weergegeven samen met het Oppervlakte Carrez (bepaling van het woonoppervlak volgens de loi Carrez).

Omdat het terrein dat bij het huis hoort onderdeel is van het park/compound wordt er niet aangegeven hoeveel grond er precies bij het huis zit.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door te klikken op "Accepteren" gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Accepteren